Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Kapellen zijn religieuze huisjes die in onze samenleving en in de gemeente Stein een aparte plaats innemen. Van Catsop tot en met Nattenhoven staan elf van deze devotiekapellen, elk met een eigen geschiedenis. Iedere kapel heeft zijn eigen vormgeving en een eigen betekenis, voortkomend uit een bepaalde drang van mensen uit de samenleving. Meestal is het een plek voor gelovigen die behoefte hebben om te bidden of die vragen om hulp in moeilijke omstandigheden en een kaarsje te laten branden. Voor persoonlijke devotie is de kerk veelal te afstandelijk. De bezoeker bevindt zich in de kapel dichter bij het beeld dat hij vereert en is meestal niet omringd door mede gelovigen, wat hem een geruster gevoel geeft.

Het ontstaan van de nog bestaande kapellen in de Steinse gemeenschap varieert van de 14de tot en met de 20ste eeuw Elke kapel heeft zijn eigen historische en christelijke achtergrond, die in een beknopte omschrijving in dit boekwerk is neergelegd. Zo bestaat de bekendheid van de ene kapel uit een legende, de andere is vernoemd naar een patroonheilige, doch de meeste zijn als Maria kapel aangeduid. Bij feestelijkheden gaan vanuit de parochiekerk processies  waarbij kapellen die in de processieroute liggen meestal als rustaltaar gebruikt worden.

Door maatschappelijke ontwikkeling en vernieuwing, o.a. door aanleg van wegen en bouwprojecten, zijn diverse monumentjes geruimd, gedeeltelijk uit noodzaak, maar ook uit onnadenkendheid  en nonchalantheid is te weinig aandacht geschonken aan het behoud van monumentjes, die voor velen zo dierbaar waren en waar velen vanuit hun geloofsachtergrond sterkte zochten in moeilijke en zware tijden. Daarbij niet uit het oog verliezend, dat een groot gedeelte van deze monumenten door onze voorouders ons zijn nagelaten en een grote verrijking voor de gemeenschap zijn.

Op deze website zijn na de kapellen de objecten ingedeeld in aparte hoofdstukken, zoals veld- en wegkruisen, christelijke beelden, muurkruisen en muurversieringen, overgaand in buiten beeldende kunst, zoals mondiale beeldentuin, historie en folklore, aanvullende kunstobjecten door kunstenaars uit onze provincie, alsook van kunstenaars uit diverse werelddelen, samengebracht in het Molenpark te Urmond.