Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S04 - Mariakapel

Op het kruispunt Den Hoekstraat / Krikelsveldweg zou op het einde van de 19-de eeuw dit Maria kapelletje gebouwd zijn door kastelein Naardje Coumans. Naardje Coumans zou de kapel hebben laten bouwen voor de genezing van een ernstig zieke dochter en bovendien zou hij  daarmee een rustaltaar hebben willen bieden bij de jaarlijkse sacramentsprocessie die toen nog door het veld langs de Heerstraat over het Keerend naar het kasteel trok. Hem werd echter de geheime bedoeling toegedicht om dorstige processiegangers na de lange veldweg enige lafenis te bieden!

s04 mariakapel beeldje

Dat zou voor pastoor Portz ( 1897-1918) aanleiding geweest zijn om de processieweg te veranderen en die vanaf de Blauwe Steenweg langs de Noelweg naar de Mariakapel te voeren. De stenen werden destijds geschonken door de familie Aarts uit het restant van hun boerderij die aan de overkant gebouwd is. Het kapelletje is toegewijd aan Maria en draagt het opschrift “Ave Maria”. De ingang is afgesloten met een zwart ijzeren hek. Op de top van de kapel bevindt zich een ijzeren kruis. 

Het interieur heeft beperkte afmetingen. Het zadeldak is gemaakt van oude Hollandse pannen. In 1949 is het geheel gerestaureerd op kosten van de toenmalige verzorgster, de weduwe Pepels. De verzorging is in de huidige situatie overgenomen door mevr. Thewissen. Op de verbrede achterwand staat niet meer het oorspronkelijke Mariabeeld: in het verleden is er al eens een beeld gestolen en een ander Mariabeeld is vernield. Nu staat er een klein Mariabeeld ( gedateerd 1919), de handen gevouwen. Door de buurtvereniging werden kapelfeesten georganiseerd, die o.a. dienden voor het onderhoud en de versiering van de kapel. In 1978 werd van 4 tot en met 8 mei ter gelegenheid van het 25-jarig bestaansfeest van buurtvereniging “’t Kapelke” een uitgebreid feest georganiseerd.

s04 mariakapel tegel

In 2003 is door de buurtvereniging aan de bovenkant een mergelsteen aangebracht met de inscriptie: “’t Kapelke, buurtver. 1953 –2003”.  

s04 Martiakapel keerend art1