Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Monumentenplaatje

Bij bijna alle monumenten is een monumentenplaatje bevestigd. Hierop is informatie opgenomen over het monument. Tevens geeft het informatie waarmee verdere uitleg via deze website opgezocht kan worden. 

 • Links boven: het monumentnummer en de bladzijde vermelding als referentie naar het boek.
 • Rechtsboven: het gemeente logo.
 • Gecentreerd: naam van het monument, soms aangevuld met een korte beschrijving. 
 • Geheel beneden: de naam van onze stichting, verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud. 
 • QR code: op veel plaatjes is deze aangebracht. De code kan met elke smartphone gescand worden. Een link naar de betreffende pagina op deze website wordt getoond en kan zo geopend worden. Zo wordt online extra informatie over het betreffende monument opgehaald.

Opbouw monumentnummer (linksboven op het plaatje).
De eerste letter verwijst naar de dorpskern waarbinnen het monument zich bevind met daarachter het bladzijdenummer in het boek.

 • S
  Stein, Nieuwdorp, Keerensheide
 • M
  Meers, Kleine Meers, Maasband, Veldschuur
 • E
  Elsloo, Catsop
 • U
  Urmond, Berg aan de Maas, Nattenhoven

De teksten en bijbehorende foto's zijn gebaseerd op de boekuitgave 2006. Tevens zijn nieuwe items, die na 2006 in de gemeente Stein gerealiseerd zijn, binnen de website opgenomen. 

Voor het fotomateriaal zijn met name verantwoordelijk;
Jan Berix, John Goossens, Henk Helwig, Piet van Mölken. 

In juni 2003 is door het College van B. en W. van Stein, de Werkgroep Kleine Monumenten geïnstalleerd.

De leden hebben  zich ten doel gesteld, een goede inventarisatie en omschrijving te maken van de in de gemeente Stein, na 1995 geregistreerde christelijke monumenten en kunstobjecten in de buitenlucht, met aanvulling van de na 1995 geplaatste en herplaatste monumenten van beide stromingen.

In 1996 is een 1ste boekuitgave verschenen, getiteld: Kleine Monumenten in de gemeente Stein. De monumenten konden bezocht worden aan de hand van een uitgezette wandeling door de diverse kernen.

In de 2de boekuitgave van 2006 “Kleine Monumenten, een inventarisatie van christelijke, culturele en kunstzinnige monumenten in de gemeente Stein”  zijn de verscheidenheden van de monumenten en objecten, apart beschreven in geografische volgorde van Catsop tot en met Nattenhoven, met een bijgeplaatste foto van het afgebeelde onderwerp. De laatste 12 jaar is er op cultureel gebied in de gemeente Stein een sterke groei geweest.

Na 2006 zijn er een 24-tal nieuwe kunstwerken bij gekomen. Deze kunstwerken horen natuurlijk in deze website thuis. Vele kunstobjecten zijn gerealiseerd door inzet van diverse organisaties, o.a. door de Culturele Werkgroep Stein, door Stg. ’t Bluuske, door verschillende verenigingen  en door ons eigen bestuur. Ook de folklore is hierbij niet uit het oog verloren:  hiervan zijn symbolen eveneens in beeldvorming vastgelegd.

Door  de Stichting Kleine Monumenten Stein wordt jaarlijks  een onderhoud- en restauratieprogramma samengesteld, met daarbij een kostenplaatje voor uitvoering, dat ter goedkeuring aan het College van B. en W. is aangeboden, met het verzoek tot subsidiëring. Deze aanvraag wordt door de gemeentelijke overheid gehonoreerd. Vanaf dat moment is gestart met verstrekking van opdrachten voor restauratie. Bij het verschijnen van deze website zijn alle monumenten al een of meerdere keren gerestaureerd: noodzakelijk te plegen onderhoud, maar soms ook vanwege aangebrachte beschadigingen of vandalisme. Het continue proces m.b.t. onderhoud en restauratie van alle monumenten geeft de richting aan voor het behoud van datgene wat ons zo dierbaar is.

We spreken de hoop uit, dat ook ons nageslacht t.z.t. nog kan blijven genieten van het bewaarde culturele erfgoed in onze gemeente.

Namens het bestuur van de Stg. Kleine Monumenten Stein,
Piet van Mölken, voorzitter.