Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Vrijwilligers:

Ons vrijwilligerswerk is in het verleden al diverse keren goed gewaardeerd. Naast de toegekende cultuurprijzen zijn ook twee personen individueel uitgeroepen tot vrijwilliger van de maand.

In 2011 werd voormalig voorzitter Hub Spronkmans door de gemeente gekozen tot vrijwilliger van de maand september.

Op dinsdag 4 oktober 2011 was in café Auwt Aelse de verrassing compleet. Onze voorzitter Hub Spronkmans werd door wethouder Gina van Mulken in het zonnetje gezet en gefeliciteerd met zijn verkiezing tot vrijwilliger van de maand september van de gemeente Stein vanwege o.a. zijn inzet voor de Stichting Kleine Monumenten Stein inzake de instandhouding en restauratie van kleine monumenten en voor zijn inzet voor de schaakclub De Raadsheer.

Hub is in 1952 begonnen als vrijwilliger bij het Toernooi der Lage Landen. In totaal besteedt hij 2 dagen per week aan vrijwilligerswerk. Chapeau. Hij kreeg een rugzakje met inhoud en een lekkere taart aangeboden.


Op 3 februari 2012 viel deze eer te beurt aan penningmeester Fred Chorus.

Fred Chorus uit Urmond is als vrijwilliger van de maand in de gemeente Stein door wethouder Gina van Mulken en vrijwilligers in het zonnetje gezet. Fred is ongeveer twintig jaar geleden begonnen met vrijwilligerswerk bij de St. Leendertmarkt. “En van het één komt het ander”, vertelt hij zelf.

Op dat moment  is hij actief voor de stichting Urmondse monumenten, regelt de verhuur van de Terpkerk in Oud-Urmond, is penningmeester van de Stichting Kleine Monumenten Stein en van de Vrienden van de fanfare St. Martinus en voorzitter van de buurtvereniging.            

Fred: “Elke dag van de week ben ik bezig met vrijwilligerswerk. Ik tel de uren niet meer”. Het vrijwilligerswerk beschouwt hij niet als iets vrijblijvends: “Je doet het goed of je doet het niet, maar je doet het vooral samen met anderen.

Wethouder  Gina van Mulken die samen met vrijwilligers van organisaties waar Fred actief is de Terpkerk binnen liep en overhandigde hem de inmiddels bekende taart gesponsord door SABO Elektrotechniek. 


Afscheid Jan Bours op 20 april 2018

Op vrijdag 20 april 2018 hebben we als bestuur afscheid genomen van ons bestuurslid Jan Bours. Dit gebeurde tijdens een informeel etentje in brasserie Steinerbos, waar hij een oorkonde in ontvangst kon nemen en benoemd werd tot erelid. De voorzitter benadrukte tijdens zijn afscheidswoord de inzet en betrokkenheid van Jan voor de kleine monumenten.

Hij heeft altijd belangrijke zaken die vooral in Elsloo speelden onder de aandacht van het bestuur gebracht: denk aan het H. Hartbeeld, aan het opknappen van kruisbeeld Koolweg, aan het opknappen van een kruis dat later geplaatst werd bij het Streekmuseum Elsloo en aan het devotiekruisbeeld bij Ruimzicht.

Hij en zijn medewerker John Goossens hebben diverse mooie houten kruisen gemaakt. Ook heeft Jan gezorgd, dat John Goossens als zijn opvolger de zaken voor wat betreft Elsloo zal behartigen. Jan Bours wordt hiervoor met een mooi boek en een bloemetje voor zijn vrouw bedankt.


Afscheid Fred Chorus op 27 oktober 2018

Op zaterdag 27 oktober 2018 heeft het bestuur afscheid genomen van Fred Chorus. De voorzitter stond in ’t Veurletste in Stein stil bij zijn grote verdiensten voor ons bestuur en voor de aan onze stichting toevertrouwde monumenten.
Fred was vanaf 2002 lid van het bestuur en heeft als penningmeester zijn sporen verdiend. Verder was hij mede auteur van het nieuwe boekje Kleine Monumenten in de gemeente Stein.
Ook was hij een onmisbare schakel in de coördinatie en de organisatie van de Mr. Harry Dobbelsteinprijs: de Terpkerk werd tijdig besproken, hij zorgde voor de catering, maar vooral schreef hij de enveloppen uit naar de deelnemers, verzamelde de foto’s van de ingestuurde werken en zocht mee naar goede juryleden.
Nadat wij niet meer in het gemeentehuis van Stein terecht konden, was zijn huis voor ons een gastvrije plek om te vergaderen. De koffie stond klaar, voor vlaai was gezorgd en een drankje na afloop kon er altijd in.
De voorzitter gaf aan, dat het bestuur had besloten Fred  te benoemen tot erelid en reikte de bijpassende oorkonde, vergezeld van een bloemetje en een mooi schilderij van de Terpkerk uit.


Oeuvreprijs 2014

Tijdens de waarderingsactiviteit in de tent van Stein werden we op donderdag 18 september 2014 door burgemeester Mw. Leurs – Mordang in het zonnetje gezet.
Ze reikte ons op het einde van de avond de oeuvreprijs uit. Een geweldige opsteker en waardering voor alle werkzaamheden die de leden van de stichting uitgevoerd hebben om het culturele erfgoed te behouden voor het nageslacht. 
Op vrijdagmiddag 28 november vierden we dit succes in de galerie van Marieke Russel en Pierre Coumans. Helaas was de voorzitter op het laatste moment vanwege familieomstandigheden zelf  verhinderd.


Piet van Mölken - Koninklijke onderscheiding 2012
Koninklijke onderscheiding

Uit de Limburger van zaterdag 28 april 2012
Voorzitter / secretaris van o.a. de Stichting Kleine Monumenten Stein wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Nu zelf het feestvarken

Als voorzitter van het landelijk bestuur NKS-Voetbal reikt Piet van Mölken (63) regelmatig in het hele land speldjes uit.  Gisteren 27 april 2012 stond de Steindenaar zelf even in het brandpunt van de belangstelling en ontving hij uit handen van burgemeester Barske de versierselen die horen bij ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
„Een daverende verrassing, een hele eer. Een stuk waardering voor vele jaren van vrijwilligerswerk”, reageert Piet van Mölken redelijk nuchter.
Hij een onderwijsman (42 jaar ervaring, waarvan 22 jaar als directeur), met een grote passie voor voetbal en een ruim hart voor de Kleine Monumenten in Stein. Daarnaast is Van Mölken ook al vele jaren politiek geëngageerd.
Een groot hart voor de sport en de samenleving. Vaak op pad, altijd in de weer. „Nu de waardering. Een grote verrassing, maar toch ook  een stimulans.”


Cultuurprijs 2004

In 2004 viel de werkgroep kleine monumenten Stein in de prijzen tijdens het sport- en cultuurgala van de gemeente Stein. Voorzitter Hub  Spronkmans nam de oorkonde en het bijpassende beeldje in ontvangst.