Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Gemeentewapens van de gemeente Stein

De drie ramen van de voormalige deelgemeenten te samen in de raadszaal van Stein

Gemeentewapen van Stein

Vanaf 13 april 1890 tot 1982.

“Van keel, beladen met een van goud getoomd en getooid paard van sabel gezeten H. Martinus van goud met gelaat en handen van natuurlijke kleur, houdend in de opgeheven rechterhand een Zwaard van zilver met gevest van goud en in de opgeheven linkerhand eene slip van zijn mantel; naast het paard loopt een naakte bedelaar, hebbende om de lendenen een gordel van sabel, alles op een terras van sinopel voor hetwelk zich bevindt een schuingeplaatst schild van goud, beladen met 7 ruiten van keel, geplaatst in drie, drie en een.
(Het wapen van de oudste heeren van Stein).”

Gemeentewapen van Elsloo

Vanaf 21 november 1888 tot 1982.

“In sinopel, bezaaid met elzetakjes, de H. Maagd Maria, in natuurlijke kleur, met kroon en nimbus van goud en gekleed van zilver, op den rechterarm dragende het kind Jezus, in een kleed van zilver, met een nimbus van goud en vasthoudende aan  een koord van keel twee schuingeplaatste schildjes, zijnde dat ter rechterzijde van keel beladen met 3 kepers van goud (het wapen van de voormalige heeren van Elsloo) en dat ter linkerzijde van keel met een paal van goud, beladen met 3 kepers van sabel. (het wapen der graven van Arberg en Valengin, de latere eigenaren van Elsloo).”
De heraldische kleur sinopel staat voor groen, keel voor rood en sabel voor zwart.

Gemeentewapen van Urmond

Vanaf 14 januari 1936 tot 1982.

“In goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel, waarover een keper van azuur.”

De leeuw is afkomstig van Gulik, de keper zou de Maas of de Ur moeten voorstellen.” Zonder keper kwam dit wapen overeen met dat van het hertogdom Gulik.

*Bronvermelding gegevens: LGOG Kring De Westelijke Mijnstreek