Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Mr. Harry Dobbelsteinprijs

In 2011 heeft de Stichting Kleine Monumenten met als grote initiator voorzitter Spronkmans het initiatief genomen om de aandacht en zorg van de inwoners voor de cultuurhistorische waarde van christelijke, culturele en kunstzinnige monumenten in de openbare ruimte  vast te houden en uit te breiden.
Daarvoor is de Mr. Harry Dobbelsteinprijs in het leven geroepen. Met de naam voor deze prijs wil de stichting een man eren die voor de amateurkunst in het algemeen en voor de gemeente Stein in het bijzonder een grote rol heeft gespeeld. Hij was o.a. directeur van de Culturele Raad Limburg, medeoprichter van het Streekmuseum, voorzitter bij het Toernooi der Lage Landen, en voor zijn verdiensten is hij onderscheiden met de draagpenning van de gemeente Stein en hij heeft de Pro Art Juweel, de hoogste onderscheiding in België op het gebied van amateurtoneel ontvangen in 1993.
De ingestelde Mr. Harry Dobbelsteinprijs is een competitie voor niet - professionele schilders en beeldhouwers uit de gemeente Stein of zij die een relatie met de gemeente hebben. De opdracht voor beide categorieën luidde: maak een werk, dat geïnspireerd is door een van de kleine monumenten in onze gemeente. Alle kunstenaars hebben hiervoor het boekje “Kleine monumenten” bij inschrijving ontvangen en hebben hier wellicht inspiratie uit kunnen opdoen. We hanteren een reglement en een inschrijfformulier.

Bij de opening werd aan de heer Dobbelstein en aan de kunstenaars het kunstboek aangeboden, waarin alle kunstenaars en kunstwerken zijn opgenomen. De eerste prijswinnaars waren Steef Bongers en Niek Geelen.
Inclusief 2011 is inmiddels deze prijs al 5 keer georganiseerd.
Het is gebruikelijk dat alle prijswinnaars een laureaten tentoonstelling aangeboden krijgen door de CWS waar ze een aantal kunstwerken van zichzelf kunnen tentoonstellen.


2023

De Stichting Kleine Monumenten Stein en de CWS organiseerden gezamenlijk in de eerste 2 weekenden van oktober de inmiddels 6de editie van de prijs. Deze tentoonstelling en bijbehorende prijs is een eerbetoon aan de heer Dobbelstein, die veel voor de kunst en cultuur in Limburg heeft betekend.
Dit jaar konden de kunstenaars uit Stein kunstwerken inleveren in 2 categorieën, te weten 

2D (o.a. schilderijen,fotografie) en 3D  (keramiek en beeldhouwwerken).
Het thema was bewegen/beweging.

De respons was groot: 38 kunstwerken werden tentoongesteld in de Terpkerk in Urmond.
Er waren uiteraard prijzen aan verbonden. De vakjury koos in iedere categorie 3 prijzen en een aanmoedigingsprijs. Daarnaast was er voor beide categorieën een publieksprijs: het kunstwerk dat van de bezoekers in het eerste weekend de meeste stemmen kreeg, won vanzelfsprekend de prijs.
Op vrijdagavond 13 oktober was het dan zo ver. Op deze officiële bijeenkomst sprak voorzitter Piet van Mölken de aanwezigen toe en Mischa Hermans zorgde met prachtig gitaarspel voor de muzikale intermezzo’s.

Daarna maakte juryvoorzitter Peter van Deursen de prijzen van de vakjury bekend. Burgemeester Mevr. Marion Leurs-Mordang was aanwezig om de prijzen uit te reiken en sprak een kort woordje namens het gemeentebestuur uit.  Waarvoor dank.

Wie zijn er in de prijzen gevallen?

Vakjury: 
Categorie 2D:

1ste prijs:  

Naar het oordeel van de jury, die in haar eindconclusie eenstemmig was, was er in de categorie 2-dimensionaal geen ander keuze mogelijk dan voor twee werken namelijk:

“Stormy” van Anton de Joode én

“zonder titel” van Yvonne Boerakker.

Twee eerste prijzen, dat is nog niet eerder gebeurd.

“Stormy” van Anton de Joode
“zonder titel” van Yvonne Boerakker

3de prijs:

Truus Hacking-Beelen met haar werk “Circle of Life”.

3de prijs: Truus Hacking-Beelen met haar werk “Circle of Life”

Aanmoedigingsprijs:

Barbara Kuypers met haar schilderij “In beweging het leven”

Aanmoedigingsprijs: Barbara Kuypers met haar schilderij “In beweging het leven”

Categorie 3D:

1ste prijs: is voor

“Zandpendel” van Peter Schnitzeler.

1ste prijs: is voor “Zandpendel” van Peter Schnitzeler.

Verder is er nog een werk dat nadrukkelijk uitdrukking geeft aan het thema beweging/bewegen.  

Dat is het werk

“Tegendraads” van Octavie Voncken.

Ook voor dit werk een 1ste prijs. Ook in deze categorie dus 2 eerste prijzen.

“Tegendraads” van Octavie Voncken.

3de prijs:

“Rijzend” van  Jan Peters.

“Tegendraads” van Octavie Voncken.

Aanmoedigingsprijs:

het werk “Smooth Wood” van Raymond ten Vaarwerk.

Aanmoedigingsprijs: het werk “Smooth Wood” van Raymond ten Vaarwerk.
Publieksprijzen: was erg spannend en werd met enkele stemmen meer beslist.

Categorie 2D:

Judith Wolters-Voncken kreeg van de bezoekers 27 stemmen voor haar werk

nr. 32 Drup Drop
Materiaal: MDF en verf.

Judith Wolters-Voncken Drup Drop.

Categorie 3D:

Octavie Voncken kreeg 48 stemmen voor haar werk

nr. 26 Tegendraads
Materiaal: Koper/Epoxy/ hout.

Vervolgens werd van de prijswinnaars samen met burgemeester mevr. Leurs-Mordang een mooie  foto gemaakt.
Alle prijswinnaars krijgen een laureaten tentoonstelling aangeboden door de CWS: vanaf 13 januari t/m 4 februari 2024 te zien in de Terpkerk.

Stein Lokaal was aanwezig om een mooie reportage te maken. Deze zal binnenkort te zien zijn op Stein Lokaal en waarschijnlijk ook bij BIE-OS. De heren Peter Eijkenboom en Peter Gulikers namen nog enkele interviews af met de prijswinnaars. Heren, bedankt!

Namens de Stichting Kleine Monumenten Stein en de CWS

Op de gezamenlijke foto zijn de prijswinnaars te zien:

Op de voorste rij: v.l.n.r.

Burgemeester Marion Leurs-Mordang, Barbara Kuypers, Truus Hacking-Beelen, Peter Schnitzeler, Octavie Voncken en Raymond ten Vaarwerk.

Op de achterste rij: v.l.n.r.

Anton de Joode, Judith Wolters-Voncken, Jan Peters.

Yvonne Boerakker ontbreekt helaas op deze foto.

Foto’s zijn gemaakt door John Goossens en Piet van Mölken.


2021

De vijfde tentoonstelling vond plaats in oktober 2021. Thema verbinding. Dit naar aanleiding van het feit dat het in 2022 40 jaar geleden was dat de herindeling van de gemeente Stein heeft plaatsgevonden.

Deze keer is de tentoonstelling gedurende 2 weekenden gerealiseerd i.s.m. de CWS. Naast de prijzen van de vakjury o.l.v. Jos Solberg zijn er deze keer 2 publieksprijzen uitgedeeld na het tellen van de uitgebrachte stemmen.

Prijswinnaars:
3D: 1. Judith Wolters-Voncken, 2. Els Haine, 3. Jeanny Krauth.  Eervolle vermelding: Leon van Ool
2D: 1. Jacques van Laar, 2. Anton de Joode, 3. Peter Schnitzeler. Eervolle vermelding Jeanny Krauth.

Publieksprijs: na het tellen van 626 uitgebrachte stemmen.
2D: Lenie Hendrix
3D: Jacqueline van Alphen.

1e prijs 2D

1e prijs 3D

publieksprijs 2D

publieksprijs 3D


2019 (thema water)

In totaal deden 38 kunstenaars uit onze gemeente mee aan de expositie in de Terpkerk. Na de inleiding door voorzitter Piet van Mölken kreeg juryvoorzitter Jos Solberg het woord. Hij maakte de prijswinnaars bekend. De officiële opening werd verricht door wethouder Gina van Mulken. De leden van de groep Musac zorgden op uitmuntende wijze voor de muzikale bijdragen. Er kwamen in dat weekend ruim 180 personen de uitgestalde werken bekijken!

De winnaars in de diverse categorieën met als thema water zijn:
Schilderijen:
1. Jeanny Krauth, 2. Shanna Paulissen en 3. Marlies op den Camp.
Beelhouwwerken:
1.  Marly Penders, 2. Jan Peters en 3. Peter Schnitzeler.
Keramiek:
1. Lily Besselink, 2. Nancy Sanders en 3. Sylvia Janssen-Nulens.

2017 (vrije keuze)

De derde editie vond plaats op 29,30 september en 1 oktober 2017.
In totaal deden 35 kunstenaars uit onze gemeente mee aan de expositie in de Terpkerk.

De prijswinnaars 2017 met Jos Solberg, de voorzitter van de jury;
Bovenste rij v.l.n.r. : Hannie Fokker, Ria Kusters-Schoutrop, Loek Nieuwendijk, Lily Besselink-Cremers.
Onderste rij: Jos Solberg, Truus Hacking-Beelen, Shanna Paulissen, Jessie Driessen-Lemmens.

Na de inleiding door voorzitter Piet van Mölken kreeg juryvoorzitter Jos Solberg het woord. Hij maakte de prijswinnaars bekend: de eerste prijs voor Shanna Paulissen voor haar schilderij Schijnheilig en Truus Hacking-Beelen won met haar Berenklauw de eerste prijs bij de beeldhouwwerken. De officiële opening werd verricht door wethouder Gina van Mulken. De dames van de groep Southern Voices zorgden op uitmuntende wijze voor de muzikale bijdragen.
Op 12 januari 2018 vond de laureatententoonstelling voor de prijswinnaars en de eervolle vermeldingen plaats in de Terpkerk.

Uit het juryrapport de volgende info:
1e Prijs – Schilderijen:
'Schijnheilig' – Shanna Paulissen
De bijna schuldbewuste blik legt de controverse bloot tussen het ideaal en de werkelijkheid. De gouden nimbus als symbool voor het heilige en perfecte dat we vergeefs nastreven. Het is als onze profielfoto op Facebook die onze identiteit tegelijkertijd verfraait en verhult. Goed geschilderd werk in een gedurfde vorm die de lading dekt.

1e  Prijs – Beelden:
'Berenklauw' – Truus Hacking-Beelen
Je loopt bijna gedachteloos onder deze berenklauw door, alsof het er altijd al hing. Een plaag in menige tuin, maar een fascinerend object in deze ruimte. Een originele gedachte, waarbij met een brutale (las)techniek een heel subtiel resultaat bereikt wordt. Je moet (bijna) de neiging onderdrukken om de zaadjes er vanaf te blazen, maar die liggen al op de grond. Adembenemend werk...

2015

In september 2014 zijn een 50-tal kunstenaars aangeschreven. De respons bestond uit een 20-tal aanmeldingen. De tweede editie van deze prijs werd gehouden in het weekend van 19, 20 en 21 juni 2015. Plaats van handeling: de Terpkerk in Urmond.

De categorie schilderijen kende de volgende prijswinnaars:
1ste prijs : Roy Wagemans met  “I’ve got the power”.
2de prijs : Marlies Op den Camp met “Zonder titel”.
3de prijs : Anja Gelissen – Heijnen met “ Schotland”.
Eervolle vermelding :
Ed Schaap met :”Grieving process”.

In de categorie beeldhouwwerken werden de volgende prijswinnaars bekend gemaakt:
1ste prijs : Henk Tummers met “De Urn”.
2de prijs : Loek Nieuwendijk met “Stopnaald”.
3de prijs : Marga Crombach – Kockelkorn met “ Zwanger”.
Eervolle vermelding : Judith Wolters – Voncken met “Kubus Holland”.

De prijzen werden uitgereikt door wethouder Fiddelers die tevens de expositie officieel opende.

Deze laureaten krijgen in 2016 een aparte tentoonstelling aangeboden door de Culturele werkgroep Stein.  Voor de muzikale bijdrage tekende een trio tubaspelers van de fanfare Sint Martinus Urmond.

2011

De expositie vond plaats in september en oktober 2011 “In de hoaf van heden” van dhr. en mw. Meijers. Thema: de kleine monumenten in onze gemeente. Secretaris Piet van Mölken trad op als spreekstalmeester. Wethouder Peter Salden opende op 17 september officieel deze tentoonstelling nadat deputé Noël Lebens een inleiding had gehouden. De heer Wil van der Laan reikte als voorzitter van de jury de prijzen uit.

Beeldhouwwerk: 1. Niek Geelen, 2. John Willems, 3.  Jan Peters, 4. eervolle vermeldingen voor Trees Driessen, Ine van der Weijden en Leon van Ool.
Schilderijen: 1,. Steef Bongers, 2. Jack Meijers, 3. Hilde Gorissen, 4. eervolle vermeldingen voor Marlies op den Camp, Corine Vijverberg-Maijers en Arnoldien Schepers-Pepels.

Harrie Dobbelstein sprak tenslotte een dankwoord uit.
Voor de muzikale omlijsting zorgde de heer L. Korsten met mooie accordeonmuziek. O.a. het Limburgs Volkslied en ’t Kapelke werden ten gehore gebracht