Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content
Kunstwerk in Elsloo

De Dreesjpool

Kunstwerk in Meers

Bomencirkel

Monument in Urmond

Kruis Molenweg

Monument in Stein

Maria in de Nood

Kunstwerk in Urmond

de Waterrat

Devotiekruisbeeld Ruimzicht

Devotiekruisbeeld

Ruimzicht

Doelstelling van onze stichting

Het voornaamste doel van onze Stichting is het in stand houden en zo nodige restauratie van onze kleine monumenten. Erfgoed is datgene wat onze voorouders ons hebben nagelaten en vormt de basis van onze eigen identiteit. Dat willen wij niet alleen koesteren maar vooral ook beschermen voor de toekomst.
Hierbij trachten we de aandacht m.b.t. de kleine monumenten, levendig te houden door onze bronnen toegankelijker te maken voor een breder publiek.

In de gemeente Stein staan inmiddels 145 kleine monumenten en de aantallen groeien nog steeds.  Allemaal kleine pareltjes uit ons verleden, welke zomaar ergens langs de kant van de weg, in het veld, of soms gewoon midden in het dorp staan.
We benadrukken, dat niet alle monumenten vallen onder het beheer van onze stichting. Denk aan privébezit, Stichting Erfgoed Stein, gemeente Stein, parochies.

De Stichting zet zich in om dit bijzonder klein erfgoed te behouden en hopen hierbij door samenwerkingsverbanden,  kennisontwikkeling,  kennisoverdracht  de  toeristische ontsluiting te stimuleren.