Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E34 - Kunstwerk De Dreesjpool

  • Kunstenaar: Nicolaas Dings

Na een lange periode van voorbereiding was het dan zover. Het kunstwerk, dat tot uitdrukking brengt het begrip “ buurtschap” in relatie tot de historische gegevens kon op zaterdag 27 oktober 2007 onthuld worden door burgemeester Barske en enkele communicantjes. Eerst werden de aanwezigen welkom geheten op de boerderij van de familie Maas. Daarna ging men samen onder begeleiding van fanfare De Maasgalm naar het pleintje voor deze onthulling. Reeds in 2002 zijn op initiatief van de Stichting ’ t Bluuske de eerste stappen gezet om te komen tot een kunstwerk op dit pleintje Op de Dries. Het initiatief werd opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente Stein.

e34 2

Eerst heeft men geprobeerd om op de oude plaats in de Daalstraat opnieuw een pomp te plaatsen, maar dit bleek onmogelijk.  Toen ontstond het idee om in een kunstwerk het begrip “ buurtschap” tot uitdrukking te brengen.

In 2005 werd duidelijk dat de gemeente een financiële bijdrage zou krijgen van de Provincie, wanneer men uitvoering zou geven aan het Kunstenplan. Na een openbare aanbesteding werd begin 2007 aan kunstenaar Nicolaas Dings de opdracht verstrekt om zijn ontwerp te gaan uitwerken.

Het kunstwerk is centraal gelegen en uitnodigend om ter plaatse met elkaar te kletsen. Daar waar men vroeger het vee zijn dorst liet lessen.

Op zaterdag 27 oktober 2007 gingen de aanwezigen onder begeleiding van fanfare “De Maasgalm” naar het pleintje op de Dries.

e34 3

Na de onthulling door burgemeester Barske en een groep communicanten gaf kunstenaar Dings een toelichting op zijn werk: zijn inspiratie heeft hij gevonden in het middeleeuwse karakter van het pleintje, een glooiende driehoek met bomen, omsloten door hoven. Een plek waar men vroeger het vee liet grazen en aan de Dreesjpool, een drinkpoel, haar dorst kon lessen.

We zien drie elementen van steen die samen een cirkel vormen. Twee elementen lopen in een vloeiende beweging de grond in en accentueren zo het landschap. Op die elementen bevinden zich figuren en vormen en we herkennen een ritme van koeienlijven die samen drinken uit de virtuele poel en zien enkele kristallen die iets vertellen over de rijkdom ter plekke.  Samen vormen deze figuren een kring die zich laaft aan het water. Zij worden met elkaar verbonden door een roesvrij stalen ring aan de binnenzijde van het beeld waarop een tekst gegraveerd staat over de oorsprong van Catsop!

e34 1