Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E36 - Reisverhaal

  • Kunstenaar: Dick van Wijk

In 2013 heeft de Stichting ’t Bluuske van Catsop in samenwerking met de gemeente Stein een beeld geplaatst op het pleintje bij de T-splitsing Veestraat / Aan de Gellik. Het beeld uit 1976 van de kunstenaar Dick van Wijk is een grote vogel van ongeveer 100 cm. lang en 60 cm. hoog waar een mensfiguur op zit. Het draagt de naam “ Reisverhaal”. De figuratieve vogel en de associatie die je kunt krijgen bij het beeld dragen ertoe bij dat het bijzonder goed past in de prachtige landschappelijke omgeving van Catsop. Het werk van Dick van Wijk laat een evenwichtig spel zien van combinaties van geometrische en organische vormen. Hierbij vormt het menselijk lichaam meestal de basis.De kunstenaar werkt vaak met diverse materialen waaronder brons, staal, marmer, glas en hardsteen.

e36 1 bluuske

Deze grote bronzen vogel heeft jaren de hal bij de toegang naar de raadszaal in het gemeentehuis van Stein gesierd. Toen het gemeentehuis verhuisde naar de nieuwbouw werden alle kunstwerken tijdelijk opgeslagen in de kelders onder het oude gemeentehuis. Een door de gemeente ingestelde werkgroep kreeg opdracht voorstellen te doen en de uitvoering te begeleiden m.b.t. het verdere beheer van de collectie.

e34 resiverhaal 1

Stichting Rondjom ’t Bluuske diende een verzoek in voor plaatsing van het beeld Reisverhaal in Catsop, hetgeen door de gemeente gehonoreerd werd.  De Stichting zou zorgdragen voor plaatsing, het laten maken van een sokkel en het aanpassen van het pleintje. De gemeente als eigenaar zou een mal laten maken en het beeld laten verstevigen. En zo geschiedde.

e34 resiverhaal 2

Het plaatsen van een mooi kunstwerk in Catsop past op deze manier zeer goed bij de doelstellingen die de Stichting nastreeft. Het beeld werd helaas toch gestolen en via de mal is er inmiddels een kunststof replica van gemaakt.

e36 1