Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Geschiedenis van de stichting

De leden van de Werkgroep Kleine Monumenten v.l.n.r. Fred Chorus, Jan Berix, Lei van Mulken,
Hub Spronkmans, Jan Bours, Loek Nieuwendijk (ondersteuning) en Piet van Mölken. (Foto: Eric van Muijen) 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw hebben de heren Hub Spronkmans en Gerrit  Lemmens alle toenmalige kleine monumenten geïnventariseerd en beschreven. Dat leverde het eerste boekje op in 1996: Kleine Monumenten in de gemeente Stein. Wandelingen voerden langs alle kleine monumenten in onze gemeente.

In 2002 werd een werkgroep opgericht o.l.v. Hub Spronkmans. Deze werkgroep maakte met medewerking van cultureel ambtenaar Loek Nieuwendijk een gefaseerd restauratieplan met een bijbehorende financiële paragraaf voor de daarop volgende jaren.

  • In 2006 zag de tweede aangepaste versie het licht. 
  • In 2007 zijn de statuten van de Stichting Kleine Monumenten Stein bij de notaris gepasseerd.
  • Deze statuten zijn inmiddels aangepast en op 27 april 2022 bij de notaris gepasseerd.