Hulp bij toegankelijkheid

Disclaimer

Disclaimer aangaande het gehele domein kleinemonumentenstein.nl

Deze informatie is zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Wij doen ons best om deze website zo actueel mogelijk te houden. Heeft u tekstuele aanvullingen of verbeteringen? Geef deze gerust door via ons e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mocht u op een foto's staan die wij op de website gebruiken en wilt u dit liever niet, geef dit dan gerust aan ons door.

De gegevens op deze website worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Stichting Kleine Monumenten Stein met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de website verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onjuistheden.

De gegevens op deze website kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze website, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Stichting Kleine Monumenten Stein is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken.

Stichting Kleine Monumenten Stein is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Stichting Kleine Monumenten Stein. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Stichting Kleine Monumenten Stein.

Stichting Kleine Monumenten Stein is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.

De Cookiewet stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites. Deze website gebruikt een cookie voor geanonimiseerde webstatistieken verzorgt door Google analytics, om de kwaliteit van de website te verbeteren en bezoekersaantallen te kunnen tellen. Dit is een zogeheten functionele cookie, waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden.

Tekst: Creative Commons
Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons CC BY-ND (bron en naamsvermelding - geen afgeleide werken) verklaring van toepassing. Deze houdt in dat het is toegestaan om de inhoud van deze website te hergebruiken, zolang het ongewijzigd is en Stichting Kleine Monumenten Stein wordt vermeld als maker en houder van het werk. En tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Afbeeldingen en Foto's: niet rechtenvrij
De afbeeldingen en foto's op deze website van Stichting Kleine Monumenten Stein zijn niet rechtenvrij en mogen niet door derden worden gebruikt. Toestemming (uitsluitend schriftelijk) voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via het bestuur van Stichting Kleine Monumenten Stein.

Heeft u vragen over het gebruik van tekst en foto's op deze website, of wilt u een foto in het kader van het portretrecht verwijderd hebben? Neem dan contact op met het bestuur van Stichting Kleine Monumenten Stein via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.