Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Publicaties Kleine Monumenten

In de loop der jaren heeft Stichting Kleine Monumenten Stein altijd haar best gedaan om de monumenten niet alleen in kaart te brengen en te onderhouden, maar ook voor het grote publiek toegankelijk te houden. In het verleden gebeurde dat via verschillende eigen uitgaven van boeken en bijvoorbeeld vermeldingen via Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg.

De werkzaamheden zijn echten van dien aard dat deze publicaties snel verouderen. Via deze website kunnen we een actueel beeld blijven geven van alle ‘kleine’ monumenten binnen de gemeente en tevens een kijkje in de ‘keuken’ geven van de verrichtte werkzaamheden.

Lees meer over publicaties