Hulp bij toegankelijkheid

Het behoud van onze kleine monumenten

Het voornaamste doel van onze Stichting is het in stand houden en zo nodige restauratie van onze kleine monumenten. Erfgoed is datgene wat onze voorouders ons hebben nagelaten en vormt de basis van onze eigen identiteit. Dat willen wij niet alleen koesteren maar vooral ook beschermen voor de toekomst.

Hierbij trachten we de aandacht m.b.t. de kleine monumenten, levendig te houden door onze bronnen toegankelijker te maken voor een breder publiek.

In de gemeente Stein staan inmiddels 145 kleine monumenten en de aantallen groeien nog steeds.  Allemaal kleine pareltjes uit ons verleden, welke zomaar ergens langs de kant van de weg, in het veld, of soms gewoon midden in het dorp staan.

De Stichting zet zich in om dit bijzonder klein erfgoed te behouden en hopen hierbij door samenwerkingsverbanden,  kennisontwikkeling,  kennisoverdracht  de  toeristische ontsluiting te stimuleren.