Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Aandacht voor cultuurhistorische waarde van kleine monumenten

In 2011 heeft de Stichting Kleine Monumenten met als grote initiator voorzitter Spronkmans het initiatief genomen om de aandacht en zorg van de inwoners voor de cultuurhistorische waarde van christelijke, culturele en kunstzinnige monumenten in de openbare ruimte  vast te houden en uit te breiden.

Daarvoor is de Mr. Harry Dobbelsteinprijs in het leven geroepen. Met de naam voor deze prijs wil de stichting een man eren die voor de amateurkunst in het algemeen en voor de gemeente Stein in het bijzonder een grote rol heeft gespeeld. Hij was o.a. directeur van de Culturele Raad Limburg, medeoprichter van het Streekmuseum, voorzitter bij het Toernooi der Lage Landen, en voor zijn verdiensten is hij onderscheiden met de draagpenning van de gemeente Stein en hij heeft de Pro Art Juweel, de hoogste onderscheiding in België op het gebied van amateurtoneel ontvangen in 1993.

Lees het hele artikel.