Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

U19 - Oogstfeest kruis

Vrijdagavond 23 augustus 1985 heeft het Oogstdankfeest van Berg a/d Maas een plezierig staartje gekregen. Aan het einde van de Schoorweg, tegen de achterwand van het kerkhof gebouwtje werd namelijk een wegkruis, afkomstig van de praalwagen die in de Oogstdankstoet heeft getrokken, door pastoor v.d Beuken ingezegend. Het kruis stond op de wagen die in de Oogststoet meetrok en door de jongeren, uit de nog eveneens jonge buurt, was vervaardigd. De wagen was een uitbeelding van de kruisprocessie, bidprocessie in de dagen voor Hemelvaart. Het wegkruis was zo professioneel gemaakt, dat unaniem besloten werd het te handhaven en voor de toekomst veilig te stellen. De plaats was al gauw bepaald en wel de achterzijde van de muur van de kapel op het kerkhof , aan het uiteinde van de Schoorweg.

Na de inzegening door pastoor Van den Beuken werd deze unieke gebeurtenis met een feestje afgesloten.

Op zaterdag 7 juni 2008 heeft pastoor Houben het gerestaureerde kruisbeeld opnieuw ingezegend. Eerder was het kruisbeeld door vandalen onherstelbaar beschadigd. Het corpus was na tips teruggevonden door Hub Spronkmans. Lei van Mulken van onze werkgroep heeft een nieuw corpus aangebracht en het geheel opgeknapt. Oogstkoningin Sissi Wagemans en de voorzitter van de Stichting Oogstdankfeesten Giel Notten onthulden het gerenoveerde weg- kruis.

u19 1