Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

U27 - Kruis aan Griend

Met de rug tegen de Maasdijk in de Bergerstraat staat een hardstenen kruis, dat in de late jaren ’50 is gevonden. Vanaf 1915 stond op de hoek van de Koestraat naast het winkelpand van de familie Penders een ijzeren kruis, dat in 1954 verplaatst is naar de overkant van de Koestraat  in de tuin van de familie Smits. Korte tijd hierna is het ijzeren kruis vervangen door een hardstenen kruis en dat is verhuisd naar de overkant zoals hierboven aangegeven.

u27 Kruis Aan de Greendj art1

De waarschijnlijke keuze voor een hardstenen kruis zou een mogelijkheid kunnen zijn, vanwege het geregelde onderhoud dat het ijzeren kruis vergde. In die tijd behoorde Nattenhoven tot de gemeente  en parochie Obbicht. Zoals in die tijd de traditie was, waren bij de onthulling afgevaardigden van de gemeente en kerkelijke overheid aanwezig. In die tijd was de heer Knoors kerkmeester van de parochie Willibrordus en zou een van zijn zonen het inleidend gedeelte verzorgen. Zoon Jean, toen nog een jonge twintiger, viel deze eer te beurt. Na zijn toespraak werd het kruis, in het bijzijn van burgemeester Corten van Obbicht, door pastoor P.D. Soons ingezegend.

u27 aan de greendj 1

Het stenen kruis op de Bergerstraat is na de herindeling overgegaan naar de gemeente Stein en valt het momenteel onder de parochie St. Michaël Berg a/d Maas. Op het hardstenen kruis is een bronzen corpus geplaatst, eveneens het opschrift I.N.R.I. In het voetstuk staan de woorden “Geloofd zij Jesus Christus” Het onderhoud en instandhouding van het christelijk monumentje is in handen van de buurt.

u27 Kruis Aan de Greendj art2