Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

U18 - Kruis op plein - Processiekruis

Het kruisbeeld op het St. Michaëlsplein met bronzen corpus heeft pastoor v/d Beuken op 14 augustus 1989 laten plaatsen, om dienstig te zijn als rustplaats tijdens de kruisprocessies. Het kruis kwam van het kerkhof, waar het oorspronkelijk als grafkruis heeft gediend. In de uitgave “ Kleine Monumentenboekje” van 1996 staat vermeld dat het als grafkruis van de familie Hennekens-Körvers had gediend.

u18 1

De opschriften op het hardstenen kruis zaten verborgen achter een hardstenen voorplaat. Bij verkoop van het boekje zijn we er op geattendeerd, dat het grafkruis wel eens van een andere familie uit Berg kon zijn. Onlangs heeft de heer Ton Meijers het kruisbeeld omheind met een hekwerk. Tevens is toen het kruis gerenoveerd en is de plek binnen de omheining voorzien met maaskeien. Na verwijdering.van de voorplaat ontdekten we dat de grafsteen heeft toebehoord aan de familie Vaessen-Houben en dat de opmerking in 1996 op zijn plaats was. Gelukkig konden we in dit in de 2de uitgave herstellen.

Huidige tekst.

u18 2

Oude tekst.

U18 Kruis Michaelsplein berg aan de Maas oude tekst web