Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S43 - Kruisbeeld Houterend

Voor de kruising Houterend-Vaart staat een kruisbeeld, geflankeerd door leilinden, die de 3 oude uitgeleefde linden vervangen, die in vroegere jaren traditioneel de omheining van een kruisbeeld vormden. Het is een gietijzeren kruis, is geplaatst op een hardstenen sokkel, waarin het jaartal 1902 staat gebeiteld. In het onderstuk van het kruis is een Maria figuur afgebeeld, staande op een wolk, hetgeen duidt op Maria ten Hemelopneming. Midden op de kruisarmen is het hoofd van Christus aangebracht, omgeven door wolken en een stralenkrans. Aan de einden van de kruisarmen en aan de bovenkant van het kruis zijn engelenkopjes afgebeeld, omgeven door wolken.

De reden waarom het kruis geplaatst is is waarschijnlijk, dat praktisch in elke wijk van Stein een kruisbeeld stond en dat de wijk Houterend niet kon achterblijven. Om aan financiën te komen ging wekelijks een jongen, Anton Schepers, 12 jaar oud, 2 cent ophalen bij alle buurtbewoners om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Het kruisbeeld dat in 2002 aan diggelen is geslagen, wat overigens enkele keren daarvoor ook al was gebeurd, is na een grondige restauratie met de nodige verstevingen in september 2003 weer teruggeplaatst. Het onderhoud wordt verzorgd door de familie Vaessen.

s43 1