Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S31 - Kruis op driesprong

Door verzakkingen rondom de St. Martinuskerk in Stein, zijn in 1977 graven van het kerkhof verplaatst naar het gemeentelijke kerkhof en de graven waarvan de huurpacht was verlopen, geruimd. Hiervoor was het grote houten kruis en Piëta reeds van het kerkhof verwijderd.

Bij het inrichten van hun tuin vond de familie Meijers-Berghs dat de hoek van de tuin, gelegen aan de Havenstraat-uitgang parkeerplaats kerk, een leuke plek was om de ontstane leegte op te vullen met plaatsing van een kruis. Dit heeft in 1986 plaats gevonden. Het metalen kruis is door de heer Meijers zelfgemaakt en aan de vormgeving is te zien dat dit vakkundig is gebeurd. Het kruis heeft een metalen achterwand en een spitsvormig afdak. De zijarmen en bovenstuk zijn afgewerkt met een rozet. Het staat op een sokkel van kinderkopjes en is geplaatst tegen een achter wand van groen. Het doet denken aan vroeger. Toen werd op minder overzichtelijke kruisingen een kruis geplaatst wat men als bescherming ervoer. In 2020 is het kruis verplaatst naar de woning van Wim Jetten, die het kruis mooi heeft opgeknapt.