Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S22 - Gevelkruis

Tegen de gevel van het woonhuis van de familie Janssen, op de hoek Valderstraat-Kruisstraat hangt een kruis, dat van oudsher heeft gehangen tegen een boom die voor het winkelpand stond en door verbouwing en verbreding van wegen moest wijken.

In mei 1952 heeft de heer Janssen, nadat het een tijdje voor de gevel had gestaan het op hoogte tegen de gevel geplaatst en een beschermde plek gegeven om beschadigingen te voorkomen. In het recente verleden werd er tijdens de processie die met de zomerkermis door het dorp trok, ter plekke een rustaltaar gebouwd. Dat dit voor de omgeving en de familie Janssen een bijzondere gebeurtenis was, heeft ertoe geleid dat het kruisbeeld tot op vandaag in ere wordt gehouden.

s22 gevelkruis janssen kruisstraat art1