Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S51 - Kruis IVN

In vroeger jaren werden onder invloed van het katholieke geloof op kruisingen van veldwegen  of dorpsstraten kruisbeelden geplaatst. Dit vormde vaak een “ stilteplek” die dan door de plaatselijke bevolking goed onderhouden werd en van verse bloemen voorzien.

Zo is er sinds 2013 bij IVN Stein in “ De Boschhook” op de kruising Holleweg en de trap links van de heemtuin ook een stilteplek gecreëerd. Initiatiefnemer was dhr. Sjef Plum.

Mevrouw Annelies Fransen zorgde voor een mooi corpus, dhr. Harrie Visschers voor het houtwerk en dhr. Wim Smeets voor het zinken afdak.  De IVN werkploeg zorgde voor de bloembak en de montage.

s51 Kruuis IVN 3