Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E16 - Grafzerk

De grafkapel die op het oude kerkhof bij de Sint Augustinus kerk staat, is geen restant van de oude kerk, die in 1845 door een hevig noodweer grotendeels verwoest is en die dwars stond op nu bestaande Sint Augustinus kerk. De vermoedelijke patroonheiligen van de verwoeste kerk waren de  H. Catharina patrones van de waterreizen en Sint Nicolaas patroon van de landreizen.

De nu bestaande kapel is geheel nieuw. In de achterwand van de kapel bevindt zich een grafsteen, die oorspronkelijk op het koor van de oude kerk gelegen moet hebben. De steen toont een levensgrote afbeelding van één der heren van Elsloo, Conraet van Gavre.

e16 Grafzerk Elsloo 1

De afbeelding is geplaatst binnen een omranding met gotische afdekking, waarop zijn wapen met helm , dekkleden en helmteken tussen een gevleugelde zandloper en een doodshoofd met doodsbeen zijn afgebeeld. 
In het randschrift staat vermeld:
"HIER LIGT BEGRAVEN EDELEN ENDE STRENGEN HEERE, 
HEERE CONRAET VAN GAVRE  RIDDER HEERE / TOT ELSLOE
VRIJHEERE TOT DIEPENBEEKE / PEER GEUL ST.AECHTENRODE
EN HESFELDE DIE STARF IN HET JAAR 1570 DEN 3 DACH MEY”