Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E17 - Dikke Stein

Tengevolge van de afgraving voor de aanleg van het Julianakanaal in de jaren dertig, verdwenen de huizen van het oudste gedeelte van Elsloo, van de zogenaamde Berg. Hierdoor kwamen zwerfkeien van grote omvang en gewicht aan de oppervlakte. Aan de gemeente Elsloo werd door Rijkswaterstaat zo een zwerfkei aangeboden als herinnering voor later vanwege dit omvangrijk project. De voorwaarde die de aanbieder hieraan verbond was dat het transport van de kei naar de toekomstige plek ten koste van de gemeente Elsloo zou komen.

e17 dikke stein 2

Dat leidde tot een felle discussie in de gemeenteraad, waaraan burgemeester F. Eussen een eind maakte door te verklaren de transportkosten voor zijn rekening te nemen. Met de aannemer van Hattum en Blankevoort werd een deal gesloten. Voor een doos sigaren en een fles els werd de kei door de firma op zijn eerste plek gebracht.

e17 dikke stein 1

De Steen werd midden op de driehoekskruising  Julianastraat – Scharberg – Op de Berg geplaatst, met een stenen  cirkel omranding. Zo werd in Elsloo de voor toen nog onbekende rotonde gemaakt. Bij reconstructie van wegen is het 7500 kg  wegende gevaarte naast de rand van de weg in een groenperk geplaatst.

e17 Dikke S tein Elsloo 14 oktober 1933