Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E12 - Waterbron Maasberg

Tijdens het bouwen van het Herenhuis aan de Maasberg nr.3, omstreeks 1850, werd de mogelijkheid aangegrepen om de veelvuldige aanwezige waterbronnen die in het kasteelbos ontspringen, te gaan benutten als watervoorziening, voor eigen gebruik, alsook voor de dieren. Zo werd aan de kopse gevel van het huis een open trappenhuis gebouwd, dat toegang gaf tot het bronwater, dat via een pijpleiding werd aangevoerd en waarop een koperen kraan was aangebracht. In de kelder van het woonhuis was een waterbak geplaatst, waar een ontspringende bron zorgde voor watervoorziening.

e12 Waterbron Maasberg 1art

De kelder was door een trap van 6 treden bereikbaar. Doordat de bron op een bepaalde hoogte instroomde, was de kelder te laag. Om tot op manshoogte te komen, is de woonkamer boven het keldergedeelte, een stuk hoger gebouwd dan het normale woonpeil en via een trapje bereikbaar. Deze watervoorziening in de kelder had zijn voordeel, dat bij strenge vorst, wanneer de waterstroom van buiten bevriest, deze door de warmte in de kelder wel blijft stromen en zodoende de gehele winter water was voor mens en dier.
Het trappenhuis aan de voorkant is omringd met een ijzeren hekwerk. Vroeger was deze drinkbron een verkoeling voor de wandelaars en kon men tevens de dorst lessen. Continue stroomt er water uit deze bron, die via een pijpleiding  doorstroomt naar het riool.

Het water is niet meer drinkbaar, wegens vervuiling van gevaarlijke afvalstoffen die in het grondwater terecht komen.

e12 Waterbron Maasberg 2art