Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E21 - Heilig Hartbeeld

Midden in de oude kern van Elsloo stond op kruising van wegen, dat lange tijd het centrale punt van oud Elsloo was, op een verhoog voor de monumentale St. Augustinusschool een H. Hart beeld. In de vooroorlogse jaren groeide de verering voor het H.Hart, zo ook in de parochie St. Augustinus in Elsloo. Zo werden diverse vaklieden op het gebied van religieuze beeldenkunst uitgenodigd voor inschrijving. De opdracht werd gegund aan Aug. Hermans uit 's- Gravenhage, die de voorkeur kreeg boven andere kandidaat makers, Ramakers uit Geleen, Lucker uit Roermond en architect Dings uit Beek.

e21 1

Korte tijd voor de plaatsing van het beeld. op 1 september 1930 is de St. Augustinusschool school geopend. De huldiging en inzegening van het H.Hartbeeld vonden plaats door pastoor Biermans op 26 oktober 1930. Het H. Hart- beeld was een schenking van een Elslonaar die onbekend wilde blijven en de mooie som van       fl.3000,00 hiervoor doneerde. Met de komst van nieuwbouw is de school afgebroken en is het H. Hartbeeld naar een lager gelegen plateau geplaatst, de huidige plek aan de Stationsstraat-Schoolstraat. Zonder de mooie achtergrond heeft het monument veel van zijn majestueuze aanblik verloren. Het zandstenen H. Hartbeeld met wijd open gestrekte armen staat op een bolvormig segment. Het beeld heeft een doorstoken hart, omgeven met een doornen krans.

In de handen en voeten zijn spijkerwonden te zien. De messing tekst “Komt allen tot mij”  is tegen een gemetselde voet geplaatst. Het beeld is te bereiken via vijf traptreden welke naar het plateau voeren. In 2010 vierde de baldadigheid hoogtij in Elsloo. Korte tijd na elkaar zijn de handen van het Heilig Hartbeeld afgerukt. 

De bestuursleden van de Stg. Aelserlei hebben jarenlang verwoede pogingen gedaan om de financiële middelen bij elkaar te krijgen om de omgeving weer in de oude staat te herstellen.  In 2010 hebben ze zich gewend tot onze stichting en na een aantal gesprekken heeft de Stg.Kleine Monumenten Stein medewerking verleend aan de restauratie en de herplaatsing van het beeld. Het Heilig Hartbeeld is vervolgens weggehaald en Lei van Mulken heeft de restauratie met zijn medewerker uitgevoerd. Na een afwezigheid van bijna 2 jaar is op 31 mei 2012  het beeld weer teruggeplaatst door Ton en Barbara Meijers en op 23 juni 2012 is er een officieel tintje aan gegeven.

e21 hhe 1web

Voorzitter Piet van Mölken ging in op de restauratiefase van het beeld en Pastoor Achten heeft gezorgd voor de intronisatie van het beeld. Het koor Zangvreugde o.l.v. Marij Pijper heeft het geheel onder  belangstelling van talrijke aanwezigen muzikaal opgeluisterd. De heer Coen Martens werd bedankt voor de versiering en de bloemen.  Ook de LOS was aanwezig en de heer Henk Helwig heeft enkele mooie foto’s gemaakt.  

e21 hhe 2web