Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E15 - Crucifix in buitenmuur

In de buitenmuur van de abscis van de Sint Augustinuskerk bevindt zich de beeltenis van een Christus figuur, die ondanks zijn ruime omvang iets luchtig aan doet bij de in de ronding van de achtergevel uitgespaarde nis. Mogelijk zou de aanblik een mooier beeld geven met een ondersteuning door een geëigende en passende aanvulling. Het corpus is door pastoor Achten gekocht van een handelaar, die deze mooie corpus zou hebben gevonden op een Franse stortplaats.

Na een opknapbeurt is het in 1998 in de nis geplaatst. Enige tijd  hiervoor bevond zich vermoedelijk in de nis eerst een kruis met aan het voeteneinde een beeltenis van Maria en Johannes.