Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E13 - Heiligenbeelden in nissen

In het voorfront van de Sint Augustinuskerk, ter linker en ter rechterzijde, zijn in nissen beelden geplaatst van twee patroonheiligen. Staande voor de ingang van de kerk, aan de linkerzijde Sint Augustinus, met mijter en in de linkerhand een dichtgeslagen boek. Aan de rechterzijde de heilige Egidius (Aegidius) in Elsloo bekend als Sint Gillis, met in de linkerhand een geopend boek en aan de voet een lam of hinde.

e13 1

De H. Augustinus is de patroonheilige van de parochie, kerkleraar en een van de westerse kerkvaders. Tevens was hij patroonheilige van boekbinders, boekhandelaren, drukkers en van de Augustijners. Zijn feestdag is 28 augustus. Zijn bekendste attribuut is een vlammend hart, soms met één of twee pijlen erdoor heen, als symbool van de liefde tot God en zijn evennaaste. Sint Egidius is de patroonheilige voor vele groeperingen. Enkelen hiervan zijn de herders en jagers. Zijn voorspraak werd afgesmeekt voor vele ziektes. In Elsloo werd zijn relikwie vereerd. In vroegere jaren vond de Sint Gillis zegening plaats. In de jaren 60 is deze zegening opgeheven. Zijn feestdag is 1 september. In Elsloo is de Sint Gillis basisschool en de Sint Gillisstraat naar hem genoemd. 

e13 4

Augustinus van Hippo werd geboren in Thagaste in Numidië, Noord Afrika op 13 november 354 en is overleden op 28 augustus 430 in Hippo Regius. Hij was  kerkvader en  is de invloedrijkste christelijke denker geweest in het westelijk christendom. Met uitzondering van zijn Italiaanse jaren 383—388 leefde Augustinus in Noord - Afrika, dat toentertijd een belangrijk gebied was van het Romeinse Rijk. 

Men verdeelt zijn leven in drie perioden:

De jaren 354—386, de tijd voor zijn bekering, vormen de periode waarin hij volgens zijn latere terugblik nergens rust vond. Augustinus kwam uit een milieu dat niet door het geloof beheerst werd. Zijn vader Patricius, werd pas kort voor zijn dood christen. Zijn moeder Monnica, die christen was, liet Augustinus niet dopen maar voedde hem wel op in het christelijk geloof.

De jaren 386—391 vormen de periode van zijn afgezonderde beschouwende leven. Hij verbleef met enkele vrienden op het landgoed Cassiciacum nabij Milaan. Op Pasen 387 doopte Ambrosius hem in die stad, waarna hij via Rome naar Noord - Afrika terugkeerde. Deze reis bleef diep in zijn herinnering door het gesprek over de eeuwigheid met zijn moeder Monnica kort voor haar dood in de havenplaats Ostia.

De jaren 391—430 vormen de periode van zijn pastoraat in de wereld, eerst als presbyter, in 395 alsmede bisschop te Hippo Regius. Hij stichtte te Hippo echter ook een klooster voor de opleiding van geestelijken en verbond zijn verdere leven aan het actieve werk in de wereld als pastor met het beschouwende leven in de klooster gemeenschap.

Egidius ook geschreven Aegidius, gestorven ca. 720, als patroonheilige genaamd St. Gillis, in Athene geboren, kluizenaar in de Provence. Zijn schuilplaats zou ontdekt zijn door de koning der Visigoten, Wamba, die op jacht een hinde achtervolgde. Hij wordt ook afgebeeld met een hinde omdat hij zich volgens de overlevering voedde met melk van dit dier. Toen jagers het dier wilden doden werd Egidius door een pijl getroffen. De hinde wordt dikwijls met een pijl in de borst afgebeeld. Soms heeft de heilige de pijl in zijn hand, ofwel steekt de pijl in zijn borst, arm of hand. Hij geldt als de stichter van het naar hem genoemde klooster Saint Gilles en als een der veertien noodhelpers. Hij wordt voorgesteld als benedictijn, met boek en abtstaf. Zijn attributen zijn een hinde en/of pijl.

e13 2