Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

M11 - Kruis Veldschuur

Tegen de gevel van een woonhuis op de Veldschuurweg, staat op een kleine sokkel een kruis, dat identiek is aan het kruis dat bij Lens Kostjens in de tuin staat. In het onderste gedeelte van het  kruis is een afbeelding van een Maria figuur met gekruiste armen, staande op een wolk. In het middengedeelte van het kruis een afbeelding van een Christus hoofd omgeven door wolken en een stralenkrans. Aan de boven en zijkanten van de kruisarmen zijn afbeeldingen van engelenkopjes omgeven door wolken. Voorheen stond bij het huis een houten kruis onder een notenboom, dat door verrotting aan vernieuwing toe was. Tijdens de 2de wereldoorlog en daarna waren langs de Maas vele smokkelwegen van en naar België.

m11 Kruis Veldschuur art

Velen maakten gebruik hiervan om spullen die goedkoop in België verkrijgbaar waren illegaal in te voeren. Hub Smeets, oom van Nico v/d Wal, waarvan deze gegevens afkomstig zijn, was vaker bij smokkel betrokken. Hem trof het noodlot, dat hij tijdens een smokkelactie tegeneen grenswacht opliep en tijdens zijn vlucht werd doodgeschoten. Dit gebeurde direct na de oorlog in 1945. Hij werd begraven op het kerkhof in Meers, momenteel genaamd, “De Dodenakker”. In 1968 overleed zijn vader en werd in het graf gelegd bij zoon Hub. Het gietijzeren kruis werd vervangen door een grafsteen. De familie heeft toen het gietijzeren kruis geplaatst, bij het woonhuis in de veldschuur, als gedenkteken aan Hub.