Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S13 - Kruis vanuit de kapel

Tegen de voorgevel van het pand nr. 99 in de Kruisstraat, bewoond door Jos Göbbels, hangt een crucifix, oorspronkelijk afkomstig uit de kapel die midden jaren vijftig stond op de driesprong Kruisstraat-Nieuwstraat. De kapel was vanuit de Brugstraat via de holle en onverharde Hoolsteeg eveneens bereikbaar.   De kapel werd in 1877 gebouwd door de toenmalige rentmeester van het kasteel en hoofd van de lagere school Hendrik Janssen.

s22 1

De kapel is door reconstructie van wegen en aanleg van riolering in de Kruisstraat in 1955-1956 afgebroken. Het houten kruis heeft toen de huidige plek gekregen, zoals boven omschreven. Volgens oudere mensen, die in die tijd in de buurt van de kapel woonden, is dit het originele kruis, dat in vroegere jaren in de kapel hing.

s22 2