Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S12 - Kruis driesprong Stein

In het hart van de driesprong Kruisstraat – Keerend - Ondergenhousweg staat een houten kruis met corpus, omringd met een metalen hartvormige versiering, waarop rozen zijn aangebracht. Vroeger stond hier onder een oude lindeboom een houten kruis, ook wel  “Het Kruuske” genoemd, dat gemaakt zou zijn door de knecht van smid Delbressine. In 1933 werd dit oude kruis verwijderd en na restauratie verplaatst naar de tuin van het Missiehuis, waaruit het later is gestolen. Het vervangingskruis met een corpus van keramiek op de kruising geplaatst, deed goedkoop aan. Bij aanleg van riolering en reconstructie van wegen in de jaren 50, werd het kruis vervangen door een Franciscus beeld, dat later slachtoffer werd van het verkeer.

s12 1

In 1988 is het nog ter plekke bestaande kruis, door de heren Dassen en Brouns van het I.V.N. naar de huidige plek gedragen en op de sokkel gezet, waar het door pastoor Beurskens is ingezegend. Voorafgaand aan deze officiële plechtigheid hadden de heren Blaauw, Meijers en Visschers, ieder op het pleintje een lindeboom geplaatst, traditioneel gebruikelijk en passend bij plaatsing van een kruis. 

In 2022 is het geheel mooi opnieuw in de verf gezet door vrijwilliger Henk van Mulken.

s12 2