Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

M02 - Kruis Sleve-Jherre-Diek

In de begin jaren vijftig kochten Sjang en Marie Lambrichts-Pepels een stuk grond in de Kloosterstraat als bouwplaats voor een huis. In de tuin, aanpalend aan het brede pad langs de Maas, stond een houten kruis dat van ouderdom verrottingsverschijnselen vertoonde en waarvan de herkomst niet bekend was en nog niet is.

Het kruis heeft zijn bekendheid gekregen door de dijkdoorbraak en overstroming in 1925-1926. De doorbraak zou veel onheil aanrichten, wanneer de dijk naar midden Meers zou wegspoelen, doch het onheil stopte bij het kruis aan de Dijkweg. Gelovige Meersenaren waren ervan overtuigd, dat bovenaardse krachten hen voor een ramp hebben behoed. Direct na de nieuwbouw is toen het in slechte staat zijnde kruis vervangen door een metalen kruis met afdak en achterplaat van plaatstaal, vervaardigd in de werkplaats van het S.B.B. in Geleen. De gebroken en versleten corpus is toen eveneens vernieuwd. Deze is toen gekocht bij de firma Bröls in Beek.

 m02 1kruis

De huidige bewoner van het pand is zoon Guus. Deze heeft het huis met tuin overgenomen en de belofte gedaan, het kruis ter plekke te laten staan en te onderhouden. Guus wil t.z.t.  het pand met tuin inclusief kruis overlaten aan zijn zoon, onder dezelfde voorwaarden en beloftes die hij heeft gedaan aan zijn ouders. Momenteel is de heg, die grotendeels het zicht op het kruis belemmerde verwijderd en is er een laag hekwerk geplaatst, zodat het kruis vanaf de Maasdijk zijn waarde heeft herkregen.

m02 2kruis