Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Jean Houben

Jean Houben werd op 7 mei 1942 in Stein geboren. Hij volgde zijn middelbare studie aan het Groot-Seminarie te Rolduc en tijdens zijn studie  kwam hij o.l.v. docent Jos Stassen voor het eerst bewust in aanraking met tekenen en boetseren. In de jaren daarna studeerde hij filosofie en theologie en toen merkte hij al dat het beeldhouwen een plezierige bezigheid was. Daarom beëindigde hij op 25-jarige leeftijd zijn priesterstudie en was zijn overstap naar de Jan van Eyckacademie te Maastricht niet verwonderlijk. Het was beeldhouwer Wim Rijvers die ervoor zorgde dat hij goed voorbereid het toelatingsexamen van de academie haalde. Op de Jan van Eyckacademie volgde hij een beeldhouwopleiding  en leerde hij vooral veel van Federico Carasso en van Arthur Spronken en daar heeft hij zijn klassieke opleiding aan te danken.

Hij verliet de Academie als een rijp beeldhouwer met een eigen vormentaal.  Een beeld van hem was spanning en beweging, vorm en volume, rondingen en holten alsof er een innerljke stroming was. Het leven stond model voor Jean Houben en dat leven beeldde hij uit in zijn nauwkeurig afgewerkte bronzen beelden. Twee weken voor zijn dood verscheen van de hand van Sjef Kusters het boek “Monografie over Jean Houben”. Hierin staat het volgende citaat van Jean zelf: “Ik vind wel dat er veel ellende in het leven is, waar niets aan te veranderen valt. Maar er is ook een hoop te genieten. En zeker als je beelden kunt maken die je fijn vindt en waar ook anderen iets aan hebben.”

Sjef Kusters benadrukt de volgende aspecten:

“Kenmerkend voor zijn beelden zijn de bolle, op barsten staande zwelvormen, groeiknoppen die vol kracht de ruimte instuwen. De knoppen en de rondingen zijn geen beëindigingen van de vorm, maar houden de belofte van een nieuw begin in”.

In amper tien jaar tijd maakte Jean Houben veel beelden alsof hij er een heel leven aan heeft besteed. Al in zijn studententijd kreeg hij in het kader van het 50-jarig jubileum van de KLM  een mooie opdracht voor het nieuwe KLM kantoor te Amstelveen: dat resulteerde in het beeld de “Flying Abraham”. Momenteel staan op diverse andere plaatsen beelden of kunstwerken : In Stein,  Nieuwdorp, Brunssum, Heerlen, Roermond, Kerkrade en zelfs in Vlissingen en Apeldoorn. Vanaf 1970 tot 1981 heeft hij op veel plaatsen exposities mogen houden:  uiteraard in Stein

( 1971, 1977) en in Brunssum ( 1971 , 1979)  waar hij bijna kind aan huis was. In Brunssum werden in de Brikke Oave exposities georganiseerd door Mw. Ilse Frankenthal-Hinrichsen en zij pushte Jean met het maken van allerlei opdrachten. Heel vaak werden er exposities gehouden in Amsterdam, Venlo en Maastricht. In zijn laatste levensjaar heeft hij in exposities een ongekende energie gestoken : hij wilde zich nog een keer aan de openbaarheid presenteren als een kunstenaar wiens kunst van eeuwige waarde zal worden. In het voorjaar van 1981 hield hij samen met zijn leermeester Arthur Spronken een grote overzichtstentoonstelling in het Bonnefantenmuseum te Maastricht. Diezelfde tentoonstelling stond tot 12 juli 1981 ook in het Cultureel Centrum te Venlo. 

Na een langdurig ziekbed stierf Jean Houben op 18 juni 1981 – hij was pas 39 jaar oud - in zijn woonplaats Stein en op zaterdag 20 juni is hij na afloop van een rouwdienst in de Sint Josephkerk in Stein-Kerensheide begraven op het kerkhof aldaar. Vermeldenswaard is verder, dat Jean Houben aan drie gemeenten een beeld heeft nagelaten: de gemeente Stein kreeg zijn beeld de “Liggende Leda”,  de gemeente Brunssum het beeld “Grote Bloesem”en de gemeente Venlo heeft het beeld “Vluchtend”gekregen.

Veel van zijn beelden zijn in bezit van particuliere- en rijkscollecties. Zo bezit een andere in Stein woonachtige kunstenaar, de heer Emile Taalman, een 3-tal werkstukken van Jean: 2 vechtende zwanen in brons, een vrucht object en een portret van zoon Michel. Ook familieleden van Jean  Houben bezitten diverse beeldhouwwerken. De heer Taalman kende Jean als een opgewekte kunstenaar met veel gevoel voor humor en hij beschouwde zichzelf als een goede vriend van hem. Ze hebben elkaar leren kennen door de exposities in de Brikke-Oave in Brunssum.

In 2006 is het 25 jaar geleden, dat Jean Houben overleden is. 
Jean Houben was een groot beeldhouwer en in Stein verdient hij dan ook ten volle respect en waardering voor zijn hele oeuvre.

Jean Houben portret top