Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E11 - Leeuwenkop waterbron

Tegen de voorgevel, naast de ingang van hotel kasteel Elsloo staat een hardstenen waterbak met aan de achterzijde een mooi bewerkte gevelsteen met daarop een fraaie leeuwenkop. Honderden jaren geleden, 17de- 18de  eeuw, was dit de drinkbak voor paarden, die na dagelijkse werkzaamheden op het veld, hier hun dorst lesten, alvorens ze op stal werden gezet.

e11 leeuwenkop 1

In die tijd bestond het zogenaamde kasteel tot aan de kasteeltoren alleen uit nutsgebouwen, o.a. stallen en schuren. Uit de bek van de leeuwenkop boven de drinkbak stroomt een straaltje water afkomstig uit een waterbron, die ontspringt in een 10 m. diepe put, in de 17de eeuw gegraven achter het kasteel bij de vroegere tiendschuur, nu gerenoveerd voor ontvangstzaal, Grimaldizaal genaamd. ± 3 m. vanaf de bovenkant van de put is een trechter geplaatst, waar de waterbron ontspringt, die daarin instroomt.

e11 leeuwenkop 2

Op deze trechter is een waterslang aangesloten die onder de kasteelgebouwen naar de waterbak naast de ingang van het restaurant loopt en is aangesloten aan de leeuwenkop. Deze merkwaardige situatie is bij de restauratie van het kasteelcomplex in 1984 door I.V.N. voorzitter Sjef Gelissen goed in ogenschouw genomen, waarvan deze informatie. Haaks op de kasteeltoren stond het Heerhuis, dat in de 18de eeuw door brand is verwoest en nooit herbouwd. Vanaf de renovatie in 1984 is in Kasteel Elsloo een hotel ondergebracht.