Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

U04 - Waterpompen  Oud-Urmond

Water is de eerste levensbehoefte van mens en dier. Voor 1926 waren Urmond en Berg nog niet voorzien van een waterleidingnet. Tot 1850 was men zelfs aangewezen op 5 waterputten. In 1843 besloot de Urmondse gemeenteraad alle waterputten te vervangen door pompen. Twe in B erg en 3 in Urmond. Hiervoor werd pompenmaker Andriesssen uit Roermond ingeschakeld.  Op de driesprong Grote Straat- Bergstraat- Beekstraat, midden in de straat bij de Terpkerk en voor het woonhuis  van baksteen met speklagen uit de 17de eeuw, gelegen aan de Hoolstraat, staat de derde waterpomp op rij in een en dezelfde straat.

Dit drietal zijn de laatste nog bestaande pompen in Oud-Urmond, die meer als een eeuw geleden nog open waterputten waren en die om hygiënische redenen ommanteld zijn, met een gemetselde zuil, aan de bovenkant afgedektmet een hardstenen plaat. De nog in goede staat verkerende waterpompen zijn tegen de gemetselde zuil geplaatst en op de pompsteen na nog compleet. De watertoevoer is vanuit het oogpunt van hygiëne geblokkeerd. In vroegere jaren waren dat de pleisterplekken, waar meestal de vrouwen het water haalden en waar de laatste nieuwtjes uit het dorp werden uitgewisseld. Zo was de dorpspomp niet alleen functioneel voor watervoorziening, maar had tevens ook een sociale functie.

Waterpomp Driesprong

u04 1

Waterpomp Hoolstraat

 u04 2

Waterpomp Terpkerk

 u04 2wp

Waterpomp Julianastraat

u04 Waterpomp Julianastraat 23 Berg aan de Maas art u04 Waterpomp Julianastraat 23 Berg aan de Maas art2

Op het adres Julianastraat 23 in Berg aan de Maas staat voor de gevel van het huis deze oude waterpomp. Nadere gegevens ontbreken helaas nog.