Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

M06 - Noodklok Meers

Na jaren te zijn opgeslagen in de kerktoren van de St. Jozef kerk in Meers is de noodkok in de jaren 90 overgebracht naar het depot van het schippersmuseum in Elsloo. De Werkgroep Kleine Monumenten heeft de klok laten ophalen en deze ter reparatie bij Tom Meyers aan de Havenstraat gebracht, die tevens het ophang- en plaatsingssysteem ontwierp. In de 2e wereldoorlog, 1940-1945, zijn de bronzen klokken door de Duitsers uit de klokkentoren van de kerk gehaald. Deze werden in de smeltovens omgesmolten en gebruikt voor de wapenindustrie. In die tijd werd het luiden van de klokken in alle kerken verboden.

m06 Goede Herder

Na de oorlog wilde men die stilte doorbreken. Na de bevrijding was onder de Meerser bevolking, die al getroffen was door gedwongen evacuatie, de wil aanwezig nog voor dat het eigen huis was hersteld, de kerk eerst te voorzien van een klok. Plit Devoy, destijds raadslid van de voorlopige gemeenteraad van Elsloo, liet een stalen klok vervaardingen in de werkplaats van het Stikstof Bindingsbedrijf in Geleen. (S.B.B.)  Plit was in die tijd daar werkzaam. Deze klok is in de kerktoren gehesen en deed dienst totdat nieuwe bronzen klokken de taak overnamen. Het gevaarte woog 90 kg. Jaren na de oorlog raakte de noodklok in verval. Later werd het uurwerk weer terug gevonden in het streekmuseum van Stein.

De noodklok en de steunblok zijn in de laatste week van april 2004 geplaatst . Op 4 mei 2004 voor de dodenherdenking bij het Giel Berix monument, heeft de onthulling plaatsgevonden en is verricht door Burg. Ed Meijer.

Na de herinrichting van het Kerkplein in 2011 is de klok weer terug geplaatst op ongeveer dezelfde plek, alleen iets gedraaid zodat ze evenwijdig staat an de straat. 

M06 1