Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S23 - Heilig Hartbeeld  met engelen

In de Assevedostraat aan de achterzijde van een speeltuin staat een H. Hartbeeld, geflankeerd door twee toortsdragende engelen. De beeldengroep staat op hardstenen zuilen, binnen een lage kwartronde ommuring, welke aan de bovenzijde geprofileerd is. Het geheel zag er toentertijd zeer gehavend uit en was nodig aan restauratie toe. Mocht deze restauratie plaats vinden, dan moet gekeken worden naar een geschikte plek voor verplaatsing, zodat het monument voor de volgende generatie behouden blijft. Graag zouden wij vanuit de gemeenschap Stein, waar ongetwijfeld mensen zijn die voor het behoud van dit voor de geloofsgemeenschap zo mooi christelijk monument, hun stem laten horen en zo hun steun verlenen vóór het behoud. Dat is later inderdaad gelukt.

De eigenaar van de grond alsook van de beeldengroep is de Sint Martinusparochie.

s23 hh stein 2009 3

Het monument is in de periode van pastoor Hub Rongen 1918-1941, groot voorstander van de jaarlijkse H. Harthulde, van de Sint Martinusparochie opgericht en geplaatst in het midden van de Kruisstraat in 1925, een centrale plek in het oude gedeelte van Stein. Het beeld met entourage heeft in het begin van de jaren zestig moeten wijken voor aanleg van wegen en bebouwing en is toen overgebracht naar de huidige standplaats in de Assevedostraat.

In 2007 bleek, dat het beeld zwaar gehavend was. Bij het Christusbeeld was de neus beschadigd, de vingers van de linkerhand ontbraken, de rechterhand miste duim en wijsvinger, de inscriptie P was beschadigd. Bij de engelen waren de toortsen verdwenen, de gezichten verweerd, beschadigingen aan de kledij, vingers weg en de letters A en O waren zwaar beschadigd. De achterkant van het beeld was vervuild en beklad, het voegwerk was gedeeltelijk weg en de bovenrand was op diverse plaatsen kapot. Kortom, er was veel werk aan de winkel.

S23 hh assovedo

In 2007 heeft onze Stichting het beeld aan de Assevedostraat door Ton Meijers weg laten halen om het te laten restaureren. Dank zij alle financiële bijdragen van de grote donateurs, te weten Gemeente Stein, Rabobank, Kerkbestuur Sint Martinus en particulieren was deze restauratie mogelijk.

Lei van Mulken heeft deze restauratie op voortreffelijke wijze uitgevoerd. Op zaterdag 14 november 2009 is het beeld tijdens een plechtigheid door kapelaan Lipsch, na een toespraak van pastoor Bronneberg weer opnieuw ingezegend. Fanfare Sint Martinus zorgde voor de muzikale omlijsting. Na afloop werden de aanwezigen door het kerkbestuur onthaald op koffie en cake in de aula van basisschool de Brök.

In de laatste jaren is er een flambouw vernield en inmiddels hufterproof gerestaureerd. In 2017 werd er nog een vleugel van een van de engelen vernield.