Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

U21 - Heilig Hartbeeld Berg aan de Maas

In de Kerkstraat in Berg a/d Maas, hoog verheven uitkijkend op de oude dorpskern met als achter decor de basisschool en ter rechterzijde de Sint Michaelskerk, staat het H. Hart beeld met aan beide zijden hardstenen zuiltjes in een begroeiing van struiken en bloemen. Evenals in verschillende dorpen in de omgeving waar de verering van het H.Hart reeds Op gang was gekomen besloot men in Berg a/d Maas tot oprichting van een monument, waarschijnlijk op initiatief van pastoor Ernest van Eys.

u21 1

De ontwerpers-vervaardigers waren de gebroeders Ramakers uit Geleen, die toen een bekende naam hadden als ontwerpers en makers van kerkmeubelen en christelijke beelden. Onder de opeenvolgende pausen, Pius 1X, Leo X111, Pius X en Benedictus XV heeft de devotie tot het H. Hart een hoge vlucht geno-men, wat zeer zeker zijn uitwerking heeft gehad op het christelijk geloof in het bisdom Roermond. Ook in de huizen nam deze beeltenis een centrale plaats in. ‘s Zondags, na de feestdag van het H. Hart, op vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag, bracht de gemeenschap openlijk de H. Harthulde. Het beeld werd op zondag 19 mei 1935 onthuld en ingewijd door Mgr.Cloots, terwijl pater Dr. Klein-Bluemink de feestpredikatie hield. Het Heilig Hart beeld is vervaardigd van zandsteen en is geplaatst op een hardstenen basement, geflankeerd door twee hardstenen zuiltjes waarin een kruis is gebeiteld. In het hardstenen basement onder het H.Hart beeld staat het opschrift: “Komt allen tot mij,” een leuze die bij deze beelden gebruikelijk was.

u21 2