Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S37 - Salpeterzuurkruik

  • Kunstenaar: DSM

Door de verbondenheid met D.S.M., (vele Steindenaren hebben zowel ondergronds in de kolen mijn en in een later stadium bovengronds in de chemische industrie hun bijdrage geleverd in de groei van het bedrijf), heeft het concern ter herinnering aan de industriële activiteiten van het bedrijf, hun verbondenheid uitgedrukt door schenking van een salpeterzuurkruik. De kruik zal voor vele Steindenaren een symbool zijn, dat het bedrijf waarvoor zij gewerkt hebben, hen een gezonde economische basis heeft gegeven.

De kruik van geglazuurd keramiek is geplaatst in de Stadhouderslaan achter de klokkentoren in een klein groenperk. Meerdere gemeenten kregen zo een kruik nadat deze uit gebruik was geraakt. Zij deden dienst voor de opvang van geproduceerd sterk bijtend vloeibaar salpeterzuur, welk een basismateriaal was voor de productie van kunstmest, waaronder ammoniumnitraat of kalk-amon-salpeter. De inhoud van deze kruik was 200 liter. Helaas is deze kruik tijdens transport/ opslag voor Stein verloren gegaan.

salpeterzuurkruik 1