Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

S35 - Carillon

  • Kunstenaar: architect Boosten

Aan de rechterzijde van het oude gedeelte van het gemeentehuis hing in de bovenkant van een betonnen toren een carillon, dat van alle richtingen uit zichtbaar is. Het elektrisch uurwerk hing aan de zijde van de Stadhouderslaan. Tussen de twee steunberen van de toren stond een losstaande, gemetselde, enkele meters hoge kolom, waarop een gedenkplaat is aangebracht.

De tekst hiervan luidt: 
“Het carillon werd op 20 mei 1988 door burgemeester Ed Meijer in werking gesteld. Dank aan de schenkers van de klokken."
Die schenkers staan overigens vermeld op een oorkonde, die in de hal van het gemeentehuis is opgehangen. 

s35 2 caril

Het carillon was een ontwerp van architect Boosten. Koninklijke Eysbouts Klokkengieterij en fabriek van Torenuurwerken b.v. te Asten heeft toentertijd de klokken gegoten uit klokkenbrons, te weten een mengsel van 80% koper en 20% tin.

s35 1 caril

Het carillon, dat eerst onderdeel van het oude gemeentehuis vormde is afgebroken. Het carillon werd onder zeil opgeslagen op het depot van de gemeente aan de Stadhouderslaan. De 11 bronzen klokken zijn op een later moment in gestolen en niet meer terug gevonden. De klokkenstoel en de klepels zijn er nog. De buurt en ook de Stg. Kleine Monumenten heeft er zich sterk voor gemaakt om het carillon met nieuwe klokken terug te krijgen bij het winkelcentrum. Er is een budget beschikbaar om deze terugplaatsing mogelijk te maken. In 2019 heeft de gemeente een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een nieuwe klokkentoren. Deze nieuwe klokkentoren komt in 2021 in de buurt van het nieuwe winkelcentrum te staan. Kunstenares José Fijnaut heeft de opdracht gekregen en samen met stadsbeiaardier Frank Steijns inmiddels een aantal melodietjes opgenomen en straks zal elk uur een ander melodietje klinken. Dat kunnen sinterklaas- en kerstliedjes zijn, maar ook veel hond-gerelateerde muziek. Als knipoog komt boven op het monument een hondje dat elk uur zijn pootje ligt en een plasje doet. Het carillon is onthuld op zaterdag 11 september tijdens de Kunstketting.

s56 Carillon even voor 8

Informatie over het kunstwerk door kunstenares José Fijnaut.

Het mysterie van de tijd

Veel heeft mij geïnspireerd om tot dit beeld te komen, een liedje, een hondje en de grote carillons uit steden zoals Freiburg en Straatsburg, met hun bewegende en ronddraaiende figuren. Het beeld kreeg de titel : Het mysterie van de tijd, dat was naar aanleiding van het verhaal dat Jacqueline Römers, alias het meisje met de blauwe krullen, schreef over het beeld.  Het beeld inspireerde haar om het in een sprookje te verwoorden, een sprookje over de mensen van Stein. Dit sprookje gaat Jonas dadelijk voorlezen en het verteld bijna alles over het beeld .

De carillon melodietjes die ieder uur te horen zijn, zijn door Frank Steijns ingespeeld, de stadsbeiaardier van Maastricht. Hij speelde op 4 verschillende carillons uit de 4 windrichtingen en van Stein ;
Maastricht      Hasselt        Weert       Heerlen

Ook heb ik de brouwerij de Fontein benaderd of het een leuk idee zou zijn om een toepasselijk biertje bij het carillon te brouwen. Brouwerij de Fontein is een voorbeeld van circulair denken, een duurzaam bedrijf iets waar we trots op mogen zijn in Stein. Ze omarmde het idee en ze gingen aan de slag.  Het zou mooi zijn om Stein met dit alles op de kaart te zetten. Zo hebben heel veel mensen mij geholpen om dit beeld te verwezenlijken,  door mee te denken, oplossingen te zoeken of door een mooie bijdrage te leveren, heel hartelijk dank daarvoor. Ik hoop dat het beeld een plekje krijgt in de gemeenschap, en dat iedereen er een beetje blij van wordt.