Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

E06 - Terhagerpötje

Het kasteelbos van Elsloo is door zijn ondergrond zeer waterrijk. Op vele plaatsen ontspringen bronnen en stroomt water uit de helling. Vlak bij de buurtschap Terhagen in het bos ontspringt zo’n bron, die via een viaduct bereikbaar is. Door de verbondenheid met de buurtschap is de toepasselijke naam het “Terhagerpötje” (Terhager putje) aan de bron gegeven.

Vroeger haalden de mensen hier hun water voor het huishouden en in de praktijk werd het pötje vooral gebruikt om de was die thuis gewassen werd, te spoelen. Hiervoor hadden ze speciale toestemming van de heren van het kasteel om het bosgebied te betreden. Op 60 cm hoogte was een pijpleiding in de boswand geslagen, zodat de mensen het water beter in emmers konden opvangen.

terhagerportje e06

In de jaren 50 werd in Terhagen door de gemeente Elsloo de waterleiding aangelegd. Het "Terhagerpötje" is toen in onbruik en verval geraakt. In 1988 is het weer heropend na restauratie.

De buurtvereniging Terhagen had daarvoor geijverd. Inmiddels is het verval weer ingezet en is het predikaat “Terhagerpötje” een herinnering.