Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

SX5 - plaquette bij de ruïne Stein

Deze plaquette met chronogram bevond zich aan de voorzijde van de toegangspoort van de kasteelruïne en is in 2022 overgebracht naar het binnenterrein.

Dit monument valt onder het beheer van de Stichting Erfgoed Stein.

De plaquette is in 1937 onthuld door mgr. Lemmens tijdens een Mariaverering. Er is een Latijnse tekst op afgebeeld en tevens het wapen van de heren van Stein en een wapen met een zespuntige ster met in de schildvoet twee golven.

De tekst luidt:
Quos rite Mariae testor devotos / certiora hinc fulcient auxilia. 
Ik zet de tekst nu volgens de Nederlandse woordvolgorde:
Certiora auxilia fulcient hinc (eos), quos testor rite Mariae (esse) devotos.

Vertaling:
Meerzekere (absoluut zekere) hulp zal ondersteunen voortaan (degenen), van wie ik (de steen) getuig, dat ze terecht aan Maria zijn toegewijd.

„In een chronogram worden de letters die tevens dienen als Romeinse cijfers vergroot weergegeven. In dit geval levert de tekst het volgende beeld op:

qUos rIte MarIae testor DeVotos. CertIora hInC fULCIent aUXILIa.

Opgeteld is de uitkomst 1937.

Dan de wapens op de plaquette. Het ene afgebeelde wapen is overduidelijk het wapenschild van de Heren van Stein: de zeven ruiten.

Het andere wapenschild toont een zespuntige ster met twee golven.
De beschrijving van het wapen is aangetroffen in het boek: Bedevaartsplaatsen in Nederland: Provincie Limburg. 
Het wapen wordt genoemd onder de rubriek devotioneel drukwerk (prentjes), betrekking hebbend op Onze lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht.