Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

SX3 - rentmeester Hayweghen

Deze gedenksteen is afkomstig uit de Sint Martinuskerk en door de paters overgebracht naar de ruïne.

Dit monument valt onder het beheer van de Stichting Erfgoed Stein.

sx3 Epitaaf rentmeester Hayweghen web

De tekst op het epitaaf luidt:
Ter eeren Godts / en memorie vanden eerentfesten ende genereusen / Heere Henrick Hayweghen, 84 iaren oudt in celibaet / gestorven den 21 9bris 1691 en hier begraven, in sijn leven / schepen secretaris rentm', deser vry Ryxbanderye ende / fondateur van een iaergeteyt en legaet iaerlyx op sijnen / sterfdagh alhier solemnelyck te celebreren en te / distribueren gestelt deur den seer eerwerdighen en genereusen Heere Maximilian Ferdinand Hayweghen Heere van der Waerden priester seculier, ende synen neve en erfgenaem / R.I.P

sx3 wapen hayweghen web

De tekst die bij het wapen hoort:
Wildeman met knots; wrong; dekkleden; helmteken: de wildeman.